Menu
Winkelwagen

Zaden

De categorie zaden hebben wij, door de veelheid van soorten, rassen en variëteiten, ondergebracht in een aantal groepen.De biologische zaden zijn in een eigen groep ingedeeld.

Wanneer u uw eigen groenten teelt, hebt u de mogelijkheid niet alleen mooie groenten, maar vooral ook gezonde groenten te telen.

Wat bedoelen we hiermee?

De teelt van gezonde groenten begint met een gezonde bodem die bruist van het bodemleven. Bodemleven dat samenwerkt met de plant en voedingsstoffen uitwisselt. Dit komt de gezondheid van de plant ten goede en ook U! Wees zuinig op uw bodem, gebruik zoveel als mogelijk natuurlijke mest en vermijdt het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Tracht er voor te zorgen dat uw bodem altijd is bedekt met een gewas, hetzij groenten, hetzij een groenbemester. Hiermee voorkomt u dat uw voedingsstoffen uitspoelen en u houdt uw bodemleven in stand. Bedenk dat bij een zwarte bodem gemakkelijk structuurbederf toeslaat, erosie optreed, en uw bodemleven afneemt. VOORKOM DIT !! Plan aan het begin van het teeltseizoen zorgvuldig een uitgekiend bouwplan en houdt rekening met voldoende vruchtwisseling.

Wij wensen u een fantastisch groeiseizoen toe met veel opbrengst en veel tuinplezier !


Klik hier en bekijk hier de Zadencatalogus 2022-2023 in een groot scherm !

Cookie & Privacy melding

Wij gebruiken Cookies voor een goede werking van de website. Bij het wegklikken van deze melding gaat u akkoord met onze privacy regels en accepteert u de cookies.